ZZP’er of ZAP’er?

ZZP’er lusten en lasten
Het laatste decennium is het aantal ZZP’ers in sneltreinvaart toegenomen. Als keuze lijkt het makkelijk: “dat wat mijn baas aan mij verdient kan ik beter zelf verdienen”. Als verplichting, bijvoorbeeld bij reorganisaties, lijken de tarieven zodanig interessant dat het geld met bakken tegelijk bij de ZZP’er lijkt binnen te komen. Toch sijpelen, via de diverse media, langzaam maar zeker berichten door dat het veel ZZP’ers niet altijd voor de wind gaat. Werkloosheid (tussen opdrachten door), fiscale aanslagen, gebrek aan sociaal vangnet, dure arbeidsongeschiktheid, gebrek aan een goede pensioenopbouw en verzekeringen zijn enkele zaken die dit soort problemen veroorzaken.
Aan de andere zijde zit de wetgever met het probleem van schijnconstructies in zijn maag. ZZP-constructies die eigenlijk gewoon dienstverbanden zijn en ZZP’ers die gedwongen worden om voor zichzelf te beginnen voldoen niet aan de intentie van de wet. De vakbonden richten ondertussen afdelingen op die de rechten van ZZP’ers moeten verbeteren omdat er zoveel misbruik van deze groep wordt gemaakt.
Er is in 2015 dan ook sprake geweest van wettelijke aanpassingen (bijvoorbeeld het invoeren van de “BGL”) maar dit blijkt met zoveel problemen gepaard te gaan dat de gemiddelde ZZP’er (alsmede hun opdrachtgevers) in toenemende mate tussen de wal en het schip bungelen. De “VAR” beschermt opdrachtgevers, maar ook niet altijd. Pensioen voor ZZP’ers moet verplicht worden maar is niet uitvoerbaar en de bonden wilden zelfs een “minimum ZZP-beloning” invoeren (wat uiteraard niet binnen de kaders van het vrije ondernemen past).

Waarom niet anders?
Servorg B.V. heeft, in haar functie als professioneel werkgever, een grove berekening gemaakt van de kosten van het ZZP-schap ten opzichte van het werknemerschap. Wat nu als de ZZP’er wel zijn/haar eigen opdrachten kan uitkiezen, het eigen tarief kan bepalen maar toch (sociaal, fiscaal en juridisch) als werknemer behandeld wordt? Servorg noemt dit ZAP’ers: Zelfstandig Als Personeel.
Wij hebben daarom enkele veel voorkomende vragen beantwoord en een vergelijk gemaakt. Er zijn veel verschillende situaties en motivaties binnen het ZZP-verhaal dus wanneer u specifieke vragen heeft die hieronder niet beantwoord zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Vragen en antwoorden

ZZP

Eigen bedrijf

Bepaling eigen tarief

Startersaftrek

Fiscale aftrek kosten

Eigen administratie

Geen sociaal vangnet

Pensioen zelf te regelen

Arbeidsongeschiktheid verzekering afsluiten

Debiteurenrisico

Betaling afhankelijk van betaaltermijn klant

Boekhouder / Accountant

Onzekerheid projecten

VAR

Opmaak contracten

ZAP

Keuze eigen projecten

Bepaling eigen tarief

Geen startersaftrek

Onkostenvergoeding

Jaarlijkse aangifte LB

Sociaal vangnet

Pensioen geregeld

Arbeidsongeschiktheid geregeld

Geen debiteurenrisico

Betaling per week, 4 weken of maan

Geen boekhouder/accountant

Onzekerheid projecten

Geen VAR nodig

Contracten worden opgemaakt

Conclusie

Wij zijn ons bewust van het feit dat, per ZZP’er, de situatie verschillend kan zijn en de meeste situaties zullen in positieve of negatieve zin afwijken van bovenstaande berekeningen. Toch menen wij de conclusie te kunnen trekken dat de directe bruto inkomsten na werk weliswaar hoger zijn, maar dat het bruto uurloon lager uitkomt. Hier levert u werknemersrechten voor in maar krijgt u een eigen bedrijf voor terug.

Narekenen?
Voor de berekening van het ZZP-tarief zijn wij uitgegaan van informatie van ZZP-ers. Hiernaast hebben wij gebruik gemaakt van de site: www.ZZPtarief.nl. Voor de berekening van uw uurtarief of bruto maandloon kunnen wij u deze site aanbevelen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

CONTACT